Jan Havenaar snelschaakkampioen van De Uil 2012

De wonderen zijn de (schaak)wereld nog niet uit, want we moeten nl. teruggaan tot 1996 (maar liefst 16 jaar) dat Jan voor het laatst snelschaakkampioen van de Uil werd. En dan te bedenken dat snelschaakkanonnen als Peter Pijpers, Ad Reijneveld, Hennie van Eeuwijk om er maar een paar te noemen deze avond ook acte de présence gaven. Het snelschaken van de Uil vindt bij voorkeur plaats op een maandag in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit jaar moesten we uitwijken naar donderdagavond 27 december maar of dat de reden was dat er minder schakers naar de Hoeksteen waren gekomen dan voorgaande jaren zal altijd wel een open vraag blijven. 24 snelschakers en 4 rapid-schakers bestreden elkaar deze avond op de 64 velden onder leiding van vervangend wedstrijdleider Henk Kramer in samenwerking met Jan Havenaar. Er werden eerst 9 ronden gespeeld, ingedeeld per computer volgens het Zwitserse systeem. Daarna werd in groepen van 6 gestreden om de titels en de vele prijzen die Henk Kramer weer bijeen gebracht had, waarvoor hulde en dank!

Meestal gaan de eerste paar ronden geruisloos voorbij en boeken de kanshebbers hun verwachte overwinningen maar uitgerekend Henk Kramer wist in de eerste ronde zijn “hulp-leider” Jan Havenaar het beentje te lichten. Getuige de kop van dit artikel heeft het niet mogen baten maar daarover later. Peter, Ad, en Hennie waren na 4 ronden reeds in de kop terug te vinden maar hadden toch al wat averij opgelopen. Maar ook oud-lid Guus van Dijk en Voges-Open speler Gerard-Jan van Wageningen draaiden goed mee in de top. Het was deze zelfde Gerard-Jan die in de 7e ronde Peter Pijpers zijn enige voorronde-nederlaag toebracht, een naam om te onthouden dus. Inmiddels waren ook spelers als Jan Havenaar, Jan de Jong en Joost van Hal weer naderbij geslopen. Ja zelfs Gerard Draaisma bewees dat zijn wekelijkse snelschaakpartijen toch hun vruchten afwerpen want hij bevond zich na 8 ronden op de zevende plaats.

Maar dan komt die negende, beslissende ronde, de zg. scherprechter. Want na deze ronde wordt een streep getrokken na elke zes spelers op de ranglijst en bij gelijke stand beslist het wp. systeem. Het was dan ook sneu voor Jan de Jong dat hij in de laatste ronde uitgerekend tegen Peter Pijpers moest en dan ook nog eens op 1 wedstrijdpunt naar de tweede groep verwezen werd. Deze avond was ook ons trouwe lid Martin van Eeuwijk aanwezig maar waar hij op het voetbalveld furore maakt met zijn onnavolgbare bewegingen, daar kon hij deze avond zijn huzarenstukje van vorig jaar (meespelen in de bovenste groep) niet herhalen. Toch heeft Martin zijn schaaktalent bewezen en wie weet na de voetballoopbaan weer actief terug op het oude nest?

Tussendoor werden de schakers door Henk en Jopie (een voortreffelijk paar) getrakteerd op oliebollen en hartige hapjes, wat wil een schaker nog meer? Ik hoor het U al zeggen drank !! In de tabel na dit verslag kunt u precies terugvinden hoe elke speler tot zijn resultaat is gekomen.

De strepen waren getrokken en de 4 groepen van zes geformeerd. In groep 1 zoals verwacht Peter Pijpers, Ad Reijneveld, Hennie van Eeuwijk maar ook Joost van Hal, Jan Havenaar en Gerard-Jan van Wageningen, laatstgenoemde won het op wp van Jan de Jong. Het was in deze groep Jan Havenaar die als een pijl uit de boog van start ging middels drie overwinningen op rij, waaronder ook één op Peter Pijpers, de gedoodverfde favoriet. Echter in ronde 4 verloor Jan van Ad en daar Peter wel won lag alles weer open. In de slotronde was het Gerard-Jan die de dame van Jan won en regelrecht leek af te stevenen op een sensatie. Sluwe Jan wist echter met een pardoes matnet toch de winst en daarmee de titel binnen te halen. Weliswaar had Peter hetzelfde aantal punten maar het wp/sb gaf de doorslag. Proficiat Jan !!

In groep 2 speelden Jan de Jong, Guus van Dijk, Rob v.d. Aardweg, Jan v.d. Bergh, Cok Ippel en Gerard Draaisma. Jan ging goed van start en stond in de derde ronde slechts een halfje af aan Rob v.d. Aardweg. Maar Rob bleef goed volgen en toen in de laatste ronde Cok aan Jan een halt toeriep kwamen Jan en Rob op gelijke hoogte 3½ punt uit 5. Hun wp/sb was volkomen gelijk dus een nieuwe snelschaakpartij tussen hen werd noodzakelijk. Jan won deze partij en werd winnaar van groep 2 voor Rob, Jan v.d. Bergh en Cok. Guus had zijn avond niet en eindigde door een minder sb op de onderste plaats met Gerard net boven zich. In groep 3 Piet Muller, Ron v.d.Linden, Richard Copier, Nico v.d. Plas, Marcel Bolhuis en Martin van Eeuwijk. Hier liet Piet Muller zien dat zijn hoge plaats op de interne ranglijst geen toevalstreffer is. Met 4½ uit 5 won hij met overmacht. Op ruime afstand gevolgd door Richard en Martin. Nico, Marcel en Ron volgden weer in deze rangorde.

Groep 4 kende een gevarieerd gezelschap. Henk Kramer had deze avond al zijn energie gestoken in het leiden en moest derhalve inleveren (wie niet in deze tijd?) bij de uiteindelijke indelingen. Martin Zegstroo ons nieuwe lid dit jaar en intern uitstekend meedraaiend was met snelschaken in de voorronden minder gelukkig. Richard Nigten, Anton Warmerdam, Jacob van Aalst en Coen de Kooker vormden samen met Henk en Martin de laatste groep. Het was Martin die met 5 uit 5 zijn klasse bewees en de eerste plaats was zijn deel. Henk verloor alleen van Martin en werd dus tweede. Richard, Coen, Anton en Jacob werden in deze volgorde 3 t/m 6.

Er werd deze avond echter ook Rapid gespeeld door een viertal schakers. Jan Plomp, André Beijk, Aad Vledder en Peter Kaptein. Zij speelden dubbelrondig (zowel met wit als zwart tegen elkaar) en het was Aad Vledder die zijn kunnen toonde. Alleen André Beijk kon in zijn spoor blijven maar ook hij kon niet verhinderen dat met ingaan van de laatste ronde Aad al kampioen was en derhalve werd vanwege tijdgebrek de partij tussen Peter en Aad, niet meer gespeeld.

Het werd een feestelijke avond, waarbij tot tegen twaalven, de zaal nog volop gevuld was met schakers en een vol podium met prijzen , zoals reeds gemeld verzorgd door Henk Kramer. Henk ook bedankt voor het gastwedstrijdleiderschap (Dick Roosa was afwezig). Maar ook Henk en Jopie achter de bar willen we heel hartelijk bedanken. Alle deelnemers gingen dankzij het goed gevulde prijzen-podium met een prijs huiswaarts. Laat de computerstandenlijst en de tabellen maar goed op U inwerken en geniet ervan.

Ik wens U allen een voorspoedig, sportief en gezond 2013 toe.
Cok Ippel