43e Schaak 4-kamptoernooi van De Uil 2015, hitte geen belemmering voor grote toeloop

Het was weer als vanouds, naarmate de toernooidatum dichterbij kwam werd de “hitte” intenser.
Toch weerhield dat zo’n 80 schakers(sters) er niet van om het altijd gezellige Uil-toernooi te spelen. In de vroege morgen van vrijdag de 5e juni waren er nog wat afzeggingen. Goede raad is dan duur, gaan we meteen de reeds ingedeelde groepen veranderen (lees doorschuiven) of wachten we tot het laatste moment. Gelukkig bleef het bij enkele afzeggingen en kon na enige drastische omzettingen, zonder al te grote veranderingen toch toegewerkt worden naar een indeling met 20 groepen waarbij we nu zelfs twee reserves hadden.Gelukkig kwam verder iedereen opdagen zodat er niet meer geschoven hoefde te worden. Peter Kaptein bleef daardoor reserve en kon zich samen met Cok Ippel aan het wedstrijdleidersgedeelte wijden. Een woord van dank aan zijn adres is dan ook wel op zijn plaats.

Er waren dit jaar nogal wat bekers definitief te winnen, hetzij voor de derde achtereenvolgende keer of voor de vijfde keer in totaal. Met bekers die bijna vanaf het begin (1973) meedraaien, en een spelersarsenaal waarvan sommigen bijna net zo lang meedraaien is het dan ook niet verwonderlijk dat juist in de categorie 5x in totaal twee bekers definitief in handen kwamen van de winnaars nl. Fred van Randen in groep 3 en Gerda Schiermeier-Palm in groep 18. Gerda won deze beker die in 1978 voor het eerst op het toernooi verscheen, de eerste keer in 2001 en heeft dus met veel geduld tot 2015 moeten wachten alvorens hem voorgoed in handen te krijgen. Leuke bijzonderheid is dat in de jaren 1986 en 1988 ook haar dochter Sacha deze beker won.

Van de spelers die voor de derde achtereenvolgende keer konden winnen slaagde dus niemand. Voor volgend jaar heeft alleen Robin Wooter kans om de beker voor de derde keer te winnen, maar het zijn spelers als Ad Reijneveld en Frank v.d. Pavoordt die elk jaar weer voor de vijfde keer aan de deur kloppen. Twee bekers dus definitief weg, en met een spelerstoeloop gelijk aan voorgaande jaren zullen we dus volgend jaar een nieuwe beker aan moeten schaffen. Nu het met de economie beter gaat staan de sponsors voor bekers ook wel in dubbele rijen opgesteld, wie weet!

In groep 1 streden Thomas Broek (met de hoogste rating), Peter Pijpers en Ad Reijneveld van de Uil en Frans Arp als bekerhouder. In de eerste ronde ging Frans al spoedig onderuit tegen Peter en wist Ad zijn betere positie tegen Thomas niet te verzilveren en verloor alsnog. Op zaterdagmorgen werd zowel de partij tussen Peter en Ad als Thomas en Frans remise, zodat het accent in al zijn facetten op de laatste ronde kwam te liggen. Peter tegen Thomas, beiden hadden 1½ uit twee. Het werd een deceptie voor Peter en Thomas werd door winst met 2½ groepswinnaar en kon de Jan Bakker-trophee opnieuw mee naar huis nemen. Ad wist dit keer wel van Frans Arp te winnen. Samen met Peter verzamelde hij 1½ punt. Hun onderlinge partij was remise en ook de kleurverhouding 2x zwart was gelijk dus was loting noodzakelijk. Dit keer was het lot Ad wel gunstig gezind (in 2013 nl. niet) en Ad werd daardoor tweede.

In groep 2 was er op vrijdagmorgen al vroeg een afmelding. Goede raad was duur, afwachten of meteen maar de hele indeling omgooien. De organisatie koos tenslotte voor een drastische ingreep en besloot Jan v.d. Bergh van een lagere groep over te hevelen en daarmee radicale veranderingen achterwege latend. Jan kweet zich zeer goed van zijn taak en wist meteen de eerste ronde een remise af te dwingen tegen Joop Bakker. André de Roo uit Amsterdam ging zeer voortvarend van start, tegen favoriet Jan Havenaar behaalde hij al snel voordeel en de winst. In de tweede ronde wist Jan v.d. Bergh opnieuw remise uit het vuur te slepen, ditmaal tegen André. Jan Havenaar behaalde winst tegen Joop Bakker en gezien de stand leek een eindzege voor André voorspelbaar. Maar in schaken is, als zo vaak, niet alles voorspelbaar. André blunderde tegen Joop en toen Jan Havenaar ook nog eens de b-opening van Jan v.d. Bergh weerlegde en won was de verrassing compleet. Jan Havenaar ondanks verlies in de eerste ronde toch nog groepswinnaar. André werd op SB tweede.

Fred wint definitief de beker.In groep 3 stond Aart v.d. Peut voor de moeilijke opgave zijn 2x gewonnen beker voor de definitieve 3e keer mee naar huis te nemen. De groep, met Aart v.d.Peut, Fred van Randen, Leo Littel en Daniël van Loenen speelde in de vrijdagavond-ronde remise. Op zaterdagmorgen wist Leo van Daniël te winnen en werd de partij tussen Aart en Fred er één die tot vlak voor de laatste ronde duurde. Toen was het materiaal zodanig geslonken dat remise het hoogst haalbare voor beiden was. Nog gauw even een hapje eten en de laatste ronde stond al weer voor de deut. Wat is het schaakleven toch hard.
Met het oog op de stand leken de papieren voor Leo de beste. Het pakte echter anders uit, Aart speelde remise tegen Daniël en kwam daardoor op 1½. Leo had daardoor aan remise genoeg tegen Fred maar laatstgenoemde ging voor meer en ditmaal kreeg hij wel wat hij zo graag wilde. De overwinning op Leo bezorgde hem tevens voor de vijfde keer de Verberghe trophee. Aart werd op SB tweede.

In groep 4 ging Dick Roosa tegen Boudewijn Eijsvogel met winst sterk van start. Johan Stins kwam tegen Ingmar Visser niet verder dan remise. Echter in de tweede ronde ging het mis voor Dick. Tegen Johan kwam hij in het nadeel en verloor de partij. Boudewijn won van Ingmar en dus was er nog van alles mogelijk. De 3e ronde, na een snelle remise van Johan tegen Boudewijn was voor Dick slechts een tweede plaats het hoogst haalbare Dick speelde remise waardoor Johan met 2 punten de groep won en Dick op basis van de onderlinge partij met Boudewijn tweede met 1½ punt.

En dan lopen we net als vorige jaren de overige groepen even vluchtig door:
Groep 5 hier stond Frank v.d.Pavoordt voor de moeilijke taak om de beker voor de derde achtereenvolgende keer (of in dit geval zelfs voor de 5e keer in totaal) te winnen. Het gelukte hem niet en na een gelijk opgaande strijd tussen Richard Copier en Berry van Leur (beiden 2 punten en remise tegen elkaar) wist Richard dankzij een beter SB de groep te winnen.

Groep 6 had Jeroen Frijling in de gelederen. Hij had al twee keer achter elkaar gewonnen, maar ook hij slaagde dit jaar niet. Het was Robin Wooter (er zaten twee beker-winnaars in deze groep) die zijn beker met de volle 100% score binnen haalde. Martin Zegstroo werd goede tweede.

Groep 7 was weer zo’n groep waar een speler, Rob v.d. Aardweg, de beker voor de derde achtereen-volgende keer kon winnen. Ook hij slaagde niet, hoewel ik moet zeggen het ging er in deze groep spannend aan toe. Gerard-Jan van Wageningen leek na de eerste en tweede ronde regelrecht op de overwinning af te stevenen maar verlies in de slotronde tegen Rob v.d. Aardweg liet hem op 1½ punt steken. Dat gebeurde ook bij Frank Hordijk, Rob v.d. Aardweg en Özden Tuna. 4 spelers met 1½ punt. Hier bracht het reglement met 2x zwart uitkomst. Gerard-Jan en Özden kwamen als winnaars naar voren maar hun onderlinge partij was remise geworden. Loting was tenslotte de enige uitkomst en Özden was de gelukkige met Gerard-Jan als tweede.

Groep 8 werd gewonnen door de sterk opererende Klaas Been. Met 2½ punt gaf hij de andere spelers het nakijken. Paul Visser, werd na vele jaren niet gespeeld hebbende, tweede met 2 punten.

Groep 9 was een groep waar geen van de deelnemers bekerhouder was. Volop strijd dus. Floris Golbach en René Nooteboom, beiden uit Amsterdam waren hier qua rating de kanshebbers. Het was Floris Golbach die de beker won met René als goede tweede.

Groep 10 kende een duidelijke winnaar. Marcel Verschoor was met 2½ uit 3 de sterkste. Andries Visser volgde met een vol punt minder als tweede.

Groep 11 kende in Peter v.d. Meulen met 2½ een overtuigend winnaar. Ton van Kempen, samen met Jan Hoogenboom met 1½ punt tweede werd door 2x zwart. de echte tweede.

Groep 12 had in Luuk Hoogeveen en Hans v.d. Pol een gedeelde winnaar. Beiden hadden 2½ punt en hadden remise tegen elkaar gespeeld. SB bracht geen uitkomst, de toernooiformule 2x zwart wel en weer was Hans v.d.Pol de gelukkige winnaar.

Bijgeloof had groep 13 verbannen.
Groep 14 Hier kwam Wim Haasnoot als winnaar uit het strijdperk voor Theo van Vorselen.
Groep 15 kende in Jaap Brokaar met 3 uit 3 de zeer terechte winnaar. Cees Verburg werd tweede.
Groep 16 was door een aantal verschuivingen her en der komen te vervallen.
Groep 17 werd met 2½ uit 3 een prooi van Bert Bergshoeff, vóór Jim Meij die een punt minder had.

Gerda wint definitief de bekerGroep 18 dan de groep waar Gerda Schiermeier-Palm speelde. Al vanaf 2001 prijkte haar naam in totaal 4x op De Uil-beker. Met veel geduld probeerde ze elk jaar weer opnieuw de beker definitief mee naar huis te nemen. Dit jaar lukte het haar echter wel. Proficiat!
In de eerste ronde tegen Kick van Rooijen legde ze met winst een goede basis neer. Frank Beusen won van Willem Spaan. In de tweede ronde speelden Gerda en Frank remise en won Willem van Kick. De slotronde bracht al snel winst voor Gerda en toen was het wachten op het resultaat van de partij tussen Frank en Kick. Na spannende strijd werd het tenslotte remise waarmee Gerda kampioen werd.

In groep 19 opnieuw een gedeelde eerste plaats. Theo Vlieland en John Dessens deelden met 2 punten deze plaats en het SB systeem wees Theo als winnaar aan met John als tweede.
Groep 20 kende in Peter de Jonge uit Mijdrecht een afgetekende winnaar. 3 uit 3. Gerard Lonnée werd met 2 punten goede tweede.
Groep 21 was opnieuw een prooi voor een 100% winnaar. Met 3 uit 3 werd Henk Post uit Heemstede
winnaar. De overigen scoorden allen 1 punt en dus werd Laurens v.d.Heijden volgens de formule 2x zwart tweede.
Groep 22 tenslotte kende ook weer een 100% winnaar. Winnares in dit geval, want Julia de Roo was de heren in deze groep te slim af. Ook hier weer moest 2x zwart de nummer twee aanwijzen: Hans Walther.
Even voor de duidelijkheid, er staat groep 22 maar in feite hadden we 20 groepen want er waren dit jaar geen groepen 13 en 16.

De tabellen/standen volgen na dit verslag. De gegevens zijn inmiddels door onze medewerker Jan Havenaar aan de ratingcommissie doorgegeven en zullen als het goed is in de lijst van augustus 2015 verschijnen.

En uiteraard volgen dan traditiegetrouw de statistieken:

  • Er waren 80 schakers (waarvan 2 schaaksters)
  • In totaal namen er 13 Uil-spelers deel waarvan er 3 met een beker huiswaarts keerden (Jan Havenaar gr. 2 Fred van Randen gr. 3 en Richard Copier gr. 5)
  • Drie Uilen behaalden een tweede plaats Ad Reijneveld, Dick Roosa en Martin Zegstroo. (Ter vergelijking: vorig jaar behaalden van de 86 deelnemers 3 Uilen een beker en 6 een tweede prijs: GOEDE TIJDEN-SLECHTE TIJDEN)
  • De Uil was ook de vereniging met de meeste deelnemers en zo hoort het ook.
  • Vijf spelers behaalden de 100% score: Robin Wooter gr. 6, Jaap Brokaar gr. 15, Peter de Jonge gr. 20, Henk Post gr. 21 en Julia de Roo gr. 2.
  • 2 vrouwelijke deelnemers en beiden gingen met een beker naar huis!
  • Voor het behalen van de eerste plaats moest het systeem 4 x gehanteerd worden. 1x SB, 1x Kleur/Onderl.Partij en helaas nu ook weer 1x loting.
  • Voor de tweede plaats trad het systeem 8x in werking. 3x SB, 3x Kleur/Onderl.Partij en 2x loting.

Peter Kaptein bedankte in zijn slotwoord, de wedstrijdleiding, de sponsoren, en hoffotograaf Jan Havenaar die hiervoor het prima toestel van Henk en Jopie mocht gebruiken. En uiteraard werden ook Henk en Jopie van Lierop voor het voetlicht geroepen. Hun laatste officiële taak bij een Uil-toernooi. Henk en Jopie gaan Hillegom in september verlaten. Hen werd onder luid applaus een grote bos bloemen overhandigd en voor de dorstige kelen een drank-pakket.

Hierna begon het overhandigen van de wisselbekers en het onder groot enthousiasme uitzoeken van de prijzen, grotendeels beschikbaar gesteld door een Amsterdamse firma. (namens de toernooicommissie, bedankt Henk Kramer). Toernooifoto’s geschoten door Jan Havenaar/Henk v. Lierop kunt U op deze zelfde site bekijken waarvoor dank Jan/Henk en onze webmaster Richard Nigten.

Met de mededeling dat het volgende toernooi op 3 en 4 juni 2016 gehouden wordt, vertrok men moegestreden huiswaarts.

Cok Ippel