Vereniging informatie

Clubavond & lokatie

Clubavond
Maandagavond
Junioren 19.00-20.00u
Senioren 20.00-24.00u
Speellokatie
'De Bestemming'
Juliana van Stolberglaan 18
2181 SW  Hillegom
Tel: 0252 - 515530

Lidmaatschap

Lid worden
Wij nodigen u van harte uit om een aantal keren mee te komen schaken op de clubavond waarna u uitgenodigd zal worden om lid te worden. Direct aanmelden kan ook door een email te sturen naar: info@schaakclubdeuil.nl
Opzeggen Lidmaatschap
U kunt u lidmaatschap beeindigen door een email te sturen naar info@schaakclubdeuil.nl of per brief aan de secretaris (zie adresgegevens hieronder).

Algemene Ledenvergadering 30 augustus 2021

Hieronder vindt u de stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering 2021:

U kunt ook alle stukken downloaden: Stukken ALV 2021

ALV 2019

Hieronder vindt u de stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering 2019:

ALV 2018

Hieronder vindt u de stukken met betrekking tot de algemene ledenvergadering 2018:

Contributie seizoen 2019/2020

Hieronder vindt u de contributiebedragen voor het schaakseizoen 2018/2019.

Leden 19 jaar en ouder €125,00
Leden 19 - 21 jaar (studerend) €110,00
Leden 17 - 18 jaar €95,00
Leden t/m 16 jaar (spelend bij de senioren) €82,50
Leden die alleen bondscompetitie of niet spelen €91,50
Dubbelleden en leden die alleen extern spelen €91,50
Dubbelleden die alleen bondscompetitie of niet spelen €55,00
(Voor dubbelleden betaalt De Uil geen contributie aan KNSB/NHSB)
Jeugdleden €55,00

Voor de leeftijdsgrenzen wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2018.
Bij betaling voor 1 november 2018 mag de contributie met €5,00 verlaagd worden. Dit geldt niet voor de jeugdleden.
Wij willen u verzoeken de contributie over te maken op bankrekening NL25 RABO 0328 1895 02 (BIC-code: RABONL2U) ten name van Schaakclub De Uil te Hillegom.

Bestuur

Bestuur
Van links naar rechts: Dick Roosa (interne wedstrijdleider), Jan Plomp (voorzitter), Peter Kaptein (penningmeester), Ad Reijneveld (externe wedstrijdleider) en Aad Vledder (secretaris). Niet op de foto: Fred van der Bent (Jeugdleider)

Adresgegevens

Voorzitter
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
2181 RC Hillegom
Tel. 0252 - 516545
Secretaris
Aad Vledder
Prinses Irenelaan 59
2181 CX HILLEGOM
Tel: 0252-520292
Penningmeester
Peter Kaptein
Pr. Bernhardstraat 58
2181 RL Hillegom
Tel. 0252 - 532550
Intern Wedstrijdleider
Dick Roosa
Tel. 06 - 53438669
Extern Wedstrijdleider
Ad Reijneveld
Arthus van Schendelplein 49
2182 ZJ Hillegom
Tel. 0252 - 534885
Mob. 06 - 81026476

Officiële documentatie

Op de extra algemene ledenvergadering dd. 14 september 2009 zijn de volgende documenten door de leden goedgekeurd:

Voorlopige Notulen Algemene Ledenvergadering 28 augustus 2017

Het bestuur heeft de notulen van de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2017 besproken en vrijgegeven voor publicatie. Deze notulen zijn nog niet vastgesteld en moeten dus ook als voorlopige notulen worden beschouwd. De notulen:

Het staat iedereen vrij op- en/of aanmerkingen te maken op deze voorlopige notulen, maar deze zullen gedurende het jaar niet worden verwerkt in de notulen. Ook zullen deze op- en/of aanmerkingen niet automatisch als ingekomen stuk worden meegenomen naar de volgende algemene ledenvergadering. Het bestuur houdt echter wel het recht om wijzigingen aan te brengen in de notulen voordat deze met de uitnodiging voor de volgende algemene ledenvergadering naar de leden worden verstuurd.