45e Schaak 4-kamptoernooi van De Uil 2017, Rudolf Kat winnaar van groep 1

Na zeer veel jaren in de Hoeksteen gespeeld te hebben was nu ons nieuwe clublokaal De Bestemming aan de Juliana van Stolberglaan de plaats waar het allemaal zou moeten gaan gebeuren. Een toernooi staat of valt met o.a het aantal deelnemers, en het was dan ook afwachten of de trouwe deelnemers de weg naar De Bestemming net zo gemakkelijk wisten te vinden. Het bleek geen probleem en met 76 deelnemers (vorig jaar 80) zaten we op de goede weg. De “nieuwe” bezetting achter de bar, met de dames Hanny en Marry liep op rolletjes dus wat kon ons nog gebeuren?

De weersomstandigheden waren (voor een Uil-toernooi) zeer goed! (Even voor de nieuwe toernooi-gangers onder ons: het Uil toernooi staat er om bekend dat het vaak ongekend warm is, ja je kunt er bij wijze van spreken je vakantie op afstemmen). Een feestje op de nabijgelegen kinderspeeltuin gaf in eerste instantie enige aanleiding tot bezorgheid, want de luide muziek was tot in de verre omtrek te horen maar bleek bij navraag door Peter, maar tot acht uur te gaan duren, het aanvangstijdstip van ons toernooi. En men hield zich aan deze afspraak dus waren alle ingrediënten aanwezig om er een geslaagd toernooi van te maken.

Qua bekers zijn er vorig jaar drie definitief gewonnen, dus werd het weer tijd om te zoeken naar goede sponsoren. Ad Reijneveld werd bereid gevonden een beker te schenken ook al omdat hij zelf een beker 5x in totaal gewonnen had (de Jan Bakker trophee) maar ook de Ad Reijneveld trophee ging definitief naar Aart v.d. Peut die inmiddels naar Apeldoorn was verhuisd. De tweede nieuwe beker kwam van een anonieme gever en kreeg de naam De Uil (2017) wisselbeker.
Er waren dit jaar slechts 2 spelers die de beker definitief konden winnen maar zij slaagden niet.

Toch nog maar even terug naar het begin. We hadden in eerste instantie geen reserves, dus moesten we trachten alles voor de aanvang al te regelen. Donderdagnacht een afzegging maar gelukkig vrijdagmorgen vroeg een aanmelding van gelijkwaardige rating. Opgelost dus, dacht ik. Helaas na een uur had ik op vrijdagmorgen weer een afzegging. Goede raad was duur. Uiteindelijk vonden we Mark v.d. Ploeg bereid mee te spelen en wij zijn hem hier heel dankbaar voor. De groepen bleven (bijna) onaangeroerd en zo kon het gebeuren dat wij om klokslag acht uur met 19 nauwelijks gewijzigde groepen konden beginnen. Op het uitslagenvel staat groep 20 als laatste groep maar dat heeft te maken met bijgeloofredenen (groep 13 is er niet).

Na een kort openings-woord van voorzitter Jan Plomp en een dito korte toelichting van de regels door wedstrijdleider Cok Ippel en zijn assistent Peter Kaptein, kon het toernooi een aanvang nemen.

In groep 1 speelden Ad Reijneveld, Diederick Castelijn, Rudolf Kat en Willem Hensbergen. Ad en Willem hadden een week eerder al vooruit gespeeld waarbij Ad aan het langste eind trok. Op de vrijdagavond wist Rudolf Kat de hoger gerate Diederick Castelijn te verschalken.
Op zaterdagmorgen verslikte Ad zich in zijn partij tegen Diederick en een kleine black-out deed het winnend voordeel omslaan in verlies voor Ad. Rudolf en Willem speelden bekeken remise zodat de zaterdagmiddag de beslissing moest gaan brengen. Het werden langdurige partijen die pas tegen het einde van de speeltijd beslist werden. En weer wist Ad zijn beter staande stelling niet te verzilveren tegen Rudolf. Sterker nog, zelfs een remise was hem niet gegund en door dit resultaat werd Rudolf Kat winnaar van groep 1. Willem speelde opnieuw remise nu tegen Diederick waardoor laatstgenoemde beslag legde op de 2e plaats.

Maar ook groep 2 mocht er wezen met spelers als Jan Havenaar, Frans Arp, Jan de Jong en Ingmar Visser. Jan kwam op vrijdagavond sterk uit de startblokken en versloeg Frans. Ingmar en de andere Jan de Jong speelden remise. Op zaterdagmorgen echter wist Ingmar Jan Havenaar af te troeven en doordat Frans van Jan de Jong won lag de einduitslag geenszins vast. In de laatste ronde was het de strijd van de twee Jannen beiden spelend bij de Uil. Bij de anders zo suksesvolle toernooischaker Jan Havenaar was de pijp echter leeg en Jan de Jong wist het volle punt te scoren. Ingmar Visser presteerde dit weekend buitengewoon goed en wist ook Frans Arp aan zijn zegekar te binden daarmee de groepsoverwinning opeisend. Jan de Jong werd goede tweede.

In groep 3 speelden opnieuw twee Uil-leden. Fred van Randen en Jan Vreeburg. Laatstgenoemde verscheen na een aantal jaren van afwezigheid weer op ons toernooi. Buiten Fred en Jan speelden Floris Doolaard en Richie Bartels. Vanaf de eerste ronde drukte Jan Vreeburg zijn stempel op deze groep. In ronde 1 won hij van Richie Bartels, in ronde 2 zette hij extern- teamgenoot Fred van Randen zonder pardon aan de kant en tenslotte wist hij in de slotronde Floris Doolaard, die hem tot dan toe op een halfje volgde, te overmeesteren wat Jan een score van 3 uit 3 opleverde en uiteraard de groepswinst. Floris dus tweede, Richie derde en Fred, toch altijd op ons toernooi goed voor een hoge klassering, met slechts een halfje vierde.

In groep 4 was het Erik Steur uit Volendam die voortvarend van start ging. In de eerste ronde won hij van Joop Bakker , maar ook Albert Dekker won van Martin Zegstroo. In de tweede ronde troffen de beide winnaars van de eerste ronde, Erik en Albert elkaar die Erik na verwoede strijd winnend afsloot. Joop boekte een zege op Martin. In de slotronde had Erik aan een remise tegen Martin genoeg om de groepswinst op te eisen. Albert bleef Joop de baas en tekende voor de tweede plaats.

Groep 5 had als spelers Aad de Bruijn, Frank v.d. Pavoordt, Tom Pronk en Jeroen Frijling. Op vrijdagavond tekenden ze allen voor remise, maar op zaterdagmorgen kwam het pas goed van de grond. Jeroen won van Tom en Aad was Frank de baas. In de slotronde stonden de twee kemphanen met beiden 1½ punt tegenover elkaar. Jeroen tegen Aad en het was Aad die de volle winst naar zich toetrok en mede daardoor ook de groepswinst. Frank en Tom speelden opnieuw remise tegen elkaar waardoor Jeroen toch nog de tweede plek voor zich opeiste.

In Groep 6 startten zowel Berry van Leur als Gregory v.d. Ende erg goed met een overwinning. Gregory had zich pas laat aangemeld maar dat weerhield hem er niet van meteen maar de volle winst te pakken. Rob v.d. Aardweg en Arjan Plug moesten met een nul-score genoegen nemen. In de tweede ronde stonden meteen de winnaars uit de eerste ronde tegenover elkaar en het was Berry van Leur die voor de overwinning tekende. Rob wist zijn eerste volle punt te scoren tegen Arjan. In de slotronde had Berry van Leur aan remise genoeg tegen Arjan Plug om de groepswinst te claimen. Gregory won van Rob en legde beslag op de tweede plaats.

Groep 7, door afzeggingen en omzettingen speelden hier maar liefst drie Uil-leden. Qua rating kon het bijna niet anders. Echter Gerie Opgenhaffen die bij wijze van spreken al zijn hele leven lang bij de Uil lid is, woont en speelt tegenwoordig in Amsterdam, bij de Raadsheer. Gerie komt dus Mark of Dick alleen op toernooien tegen. De vierde speler van dit illustere gezelschap was Nico Koning, een speler uit Volendam die al vele jaren een zeer gewaardeerde speler van ons toernooi is. In zijn partij tegen Gerie maakte Mark een inschattingsfout waardoor de winst naar Gerie ging.

Dick en Nico hadden volgens mij maar één gedachte 'als er toch van een increment gebruikt gemaakt wordt, laten we het dan goed doen'. Tot ver over half twaalf duurde de partij met Dick als zegevierder en toen moest Nico nog eens helemaal terug naar Volendam om vervolgens op zaterdagmorgen om 10.00 uur weer aan de start te verschijnen. In de tweede ronde speelden Dick en Mark remise maar Gerie ging opnieuw voor de volle winst tegen Nico en vond deze uiteindelijk. In de slotronde was derhalve remise voor Gerie tegen Dick genoeg voor de groepswinst en voor de tweede achtereenvolgende keer winst van de Dirk Kaptein-wisselbeker. De organisatie is dus volgend jaar gewaarschuwd.
In zijn laatste partij wilde Nico toch nog iets van zijn geschonden blazoen oppoetsen en hij deed dit ook tegen Mark. Overigens zijn we Mark erg dankbaar dat hij ondanks zijn ingaande vakantie op zaterdagavond toch als invaller heeft willen spelen.

In Groep 8 startte Ronald de Vries met winst op Menno Schaefer, terwijl Frits Veenstra tegen Martin Rekelhof niet verder kwam dan remise. Daarna kwam Frits echter pas goed op stoom en won achtereenvolgens van Ronald en Menno daarmee de groepswinst voor zich opeisend. Ronald wist in de laatste ronde nog te winnen van Martin en legde beslag op de tweede plaats.

Groep 9. Hier ging Jan v.d. Bergh zeer voortvarend van start met 2 uit 2. In de eerste ronde was hij Herman Lemkes de baas en in de tweede ronde versloeg hij Frans de Vreeze, van wie hij bij het onlangs gehouden Karel Kuip-toernooi in Haarlem nog verloren had. De vierde speler Özden Tuna had in de laatste ronde tegen Jan v.d. Bergh nog kansen op de eindoverwinning, maar moest dan wel winnen van Jan v.d. Bergh. Jan liet het echter niet zo ver komen en speelde remise, en won daarmee de groep. Özden had met drie remises 1½ punt, evenveel als Herman Lemkes. Het SB besliste in het voordeel van Özden die daarmee de tweede plaats verdiende. Er werd dit toernooi overigens erg weinig gebruik gemaakt van het “Systeem” om de plaats te bepalen. Dit was pas de eerste groep.

Groep 10 was weer zo’n groep waar van start tot finish een speler heerste. Jasper Dekker kende geen genade met de andere spelers uit zijn groep. Paul Oudshoorn, Guus Gilein en Peter v.d. Meulen. Zij allen moesten hun meerdere erkennen in Jasper die met een 3 uit 3 score al de tweede in rij was voor een 100% score. Paul Oudshoorn wist van Guus Gilein en Peter v.d. Meulen te winnen en veroverde de tweede plaats. Peter v.d. Meulen tekende met winst op Guus voor de 3e plaats.

Groep 11 was een groep die we in de gaten moesten houden. Marcel Verschoor had de beker al twee keer achter elkaar gewonnen en kon hem bij winst dus definitief winnen.
In zijn eerste partij tegen Gerard-Jan van Wageningen stond hij zeer goed maar liet zich pardoes mat zetten. Ed Eveleens won in deze ronde van Peter de Jonge. In de tweede ronde wist Gerard-Jan opnieuw te winnen, nu van Ed Eveleens en omdat Marcel Verschoor met winst op zak tegen Peter de Jonge, hooguit gelijk kon komen met Gerard-Jan was op grond van het SB-systeem Gerard-Jan al voor het ingaan van de derde ronde verzekerd van de groepswinst. Hij speelde dan ook in de derde ronde bekeken remise tegen Peter de Jonge zich verzekerend van de beoogde groepswinst.
Marcel versloeg Ed en haalde de tweede prijs binnen.

Groep 12 In deze groep gingen na de eerste ronde bekerhouder Jacques Ruigrok en Rein Thierry met een score van 1 punt behaald op resp. Piet Muller en Andries Visser aan de leiding. In de tweede ronde wist Rein deze score met een vol punt tegen Piet uit te bouwen tot 2 terwijl Jacques met remise tegen Andries op 1½ bleef staan. In de laatste ronde kwamen de beide kemphanen Rein en Jacques remise overeen en daarmee was de groepswinst van Rein een feit. Andries en Piet sloten af met een vredige remise.

Groep 14 In deze groep speelden Klaas Ben, Sander Koning, Hans v.d. Pol en Hans Pot. Als je de voornamen weg zou denken en het speelschema het zou toestaan, kon je je zo in Cambodja wanen: Pol-Pot. Het werd in ronde twee echter Pot-Pol, wat een spelbreker dat schema (NB. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat deze woordspeling van Peter Kaptein kwam, waarvan acte).

Terug tot de werkelijkheid. Hans Pot won de eerste al vrij snel van Klaas Been terwijl Sander Koning er tegen Hans v.d. Pol beduidend langer over deed met als resultaat remise. In de tweede ronde speelden de twee Hansen remise en won Sander van Klaas. De laatste ronde moest dus de beslissing brengen. Klaas speelde remise tegen Hans v.d. Pol, die hiermee 3 remises op zijn naam bracht. De partij van Sander Koning tegen Hans Pot ging tot op het gaatje en eindigde tenslotte in remise.
Beiden hadden 2 punten verzameld. Het SB was gelijk, de onderlinge partij remise, dus dan maar de kleur en daar kwam met 2x zwart Hans Pot als groepswinnaar uit de bus en werd Sander tweede.

Groep 15 was weer zo’n groep waarvan een speler vanaf het begin de scores naar zich toetrekt.
Jan Hoogenboom finishte suksesvol in de eerste ronde tegen Ton van Kempen maar dat deed ook Luuk Hoogeveen tegen Kees Jongsma. In de tweede ronde stonden dan de twee winnaars van de eerste ronde tegenover elkaar en weer was het Jan die de partij in zijn voordeel besliste en omdat Ton van Kees won was de groepswinst voor Jan al een feit nog voordat de derde ronde gespeeld was.
Toch werden de laatste ronde geen bekeken remises gespeeld. Zowel Kees tegen Jan als Luuk tegen Ton, zij gingen er voor met Jan en Luuk als uiteindelijke winnaars wat Jan de groepswinst en Luuk de tweede plaats opleverde.

Groep 16 In deze groep draaide het tot de laatste ronde om David Spaan en Peter Elisen. Beiden hadden in de eerste ronde gewonnen van resp. Hans Knigge en Aad Vledder. In de tweede ronde waren Hans en Aad opnieuw het haasje, en dus gingen zowel David als Peter de laatste ronde in (tegen elkaar) met een score van 2 uit 2. Na hevige strijd won Peter de partij van David en daarmee de groep. David werd tweede. Aad sloot zijn laatste partij van het toernooi tegen Hans winnend af.

Groep 17 In deze groep, die vlak onder het bereik van de wedstrijdtafel lag, gebeurde veel: onreglementaire zetten, strafminuten etc. Uiteindelijk kwam alles toch weer op z’n pootjes terecht. Het toernooi is te vriendschappelijk voor strenge maatregelen. Ger Dekker en Henk Overmeer startten goed tegen resp. Jim Meij en Frank Beusen met winst. In de tweede ronde wist Henk opnieuw te winnen, nu van Jim Meij en kwamen Frank en Ger na een bewogen partij remise overeen. In de slotronde van Ger tegen Henk werd het uiteindelijk remise wat Henk de groepswinst opleverde en Ger de tweede plaats. Frank wist in deze ronde de winst naar zich toe te trekken tegen Jim Meij.

Groep 18 Hier speelde de enige vrouwelijke deelnemer aan ons toernooi mee. Gerda Schiermeier-Palm al jarenlang een graag gezien gast op ons toernooi. In de eerste ronde had ze het moeilijk tegen Tom Smit uit Ede en ze verloor tenslotte die partij. Jan Plomp wist te winnen van clubgenoot Kick van Rooijen. Echter in ronde 2 zette Gerda Jan weer met beide benen op de grond door hem de winst te ontfutselen. En omdat Tom Smit ook zijn tweede partij won nu tegen Kick was de slotronde van doorslaggevende betekenis. Gerda speelde remise tegen Kick, maar Jan tegen Tom werd een heroïsch gevecht. Het was Jan die tenslotte aan het langste eind trok en omdat ze beiden 2 punten scoorden moest het SB er aan te pas komen wat in het voordeel was van Jan. Dus Jan op SB eerste en Tom 2e.

Groep 19 Hier speelden Hans Heshusius, Willem Spaan, Gerard Draaisma en Bert-Jan Melchers. Na de eerste twee rondes waarin zowel Hans als Willem 1½ punt scoorden leek het tussen deze beide spelers te gaan. Immers Gerard had op dat moment 1 punt en Bert-Jan nul punten. Echter toen Willem in de slotronde een remise scoorde tegen Bert-Jan rechtte Gerard zijn rug en ging er nog eens goed voor zitten. Hij scoorde uiteindelijk het volle punt tegen Hans en kwam net als Willem op 2 punten maar het beruchte SB gaf Willem als groepswinnaar aan en Gerard als tweede.

Groep 20 tenslotte. Hier verwelkomden we de jongste speler van het toernooi Dennis Jansma uit Purmerend. Hij hield zich kranig staande tussen oud-gedienden als Hans Walther, John Post en Ronald Brink. Dennis won in de eerste ronde van Hans Walther in een lange partij. Ronald Brink, na zeer veel jaren weer van de partij op ons toernooi, won van John Post.

(NB Bij zijn opgave voor ons vierkamptoernooi gaf Ronald zich ook meteen op voor het 7 rondig Voges Open Toernooi in “Zomerzorg” in november/december., het toernooi waar hij jaren geleden ook al aan meedeed)

In de tweede ronde blies Dennis kennelijk stoom af tegen John Post met remise, maar Ronald Brink kwam eveneens remise overeen met Hans Walther. In de laatste ronde wist Ronald door winst op Dennis alsnog de groepswinst boven water te halen. En daar John Post won van Hans Walther kwamen Dennis en John precies op gelijke hoogte. Allebei 1½ punt, SB gelijk, onderling remise, kleuren gelijk dus moest loting (de enige loting dit toernooi) de beslissing brengen. Dennis won en werd tweede.

Alle uitslagen kunt u terug vinden in de tabellen met uitslagen.

Alvorens aan de statistische gegevens te beginnen willen wij toch graag Schaakclub De Vennep (bij monde van voorzitter Jim Meij) bedanken voor het beschikbaar stellen van de ons ontbrekende 20 digitale klokken. De gegevens zijn inmiddels door onze medewerker Jan Havenaar aan de ratingcommissie doorgegeven en zullen als het goed is in de lijst van augustus 2017 verschijnen.

En uiteraard volgen dan traditiegetrouw de statistieken:

 • Er waren 76 schakers (waarvan 1 schaakster)
 • In totaal namen er 16 Uil-spelers deel waarvan er 4 met een beker huiswaarts keerden:
  1. Jan Vreeburg groep 3
  2. Gerie Opgenhaffen groep 7
  3. Jan v.d. Bergh groep 9
  4. Jan Plomp groep 18
 • Slechts drie Uil spelers behaalden een tweede plaats:
  1. Jan de Jong in groep 2
  2. Dick Roosa in groep 7
  3. Gerard Draaisma in groep 19

Ter vergelijking: vorig jaar behaalden van de 80 deelnemers, waaronder 15 Uilen, 5 Uilen een beker en 1 een tweede plaats.

 • De Uil was ook de vereniging met de meeste deelnemers en zo hoort het ook.
 • Vier spelers behaalden de 100% score:
  1. Jan Vreeburg groep 3
  2. Jasper Dekker groep 10
  3. Jan Hoogenboom groep 15
   Gekscherendweg door mij de nieuwe 3 J’s genoemd
  4. Peter Elisen groep 16
 • Voor het behalen van de eerste plaats moest het systeem 3x gehanteerd worden: 2xSB, 1xKleur.
 • Voor de tweede plaats trad het systeem 5x in werking: 3xSB, 1xKleur en 1xloting.

Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord, de wedstrijdleiding Cok en Peter, en uiteraard werden ook Hanny en Marry van achter de bar naar voren gehaald en met een mooie ruiker bloemen bedankt voor hun goede zorgen deze toernooi-dagen. Hierna begon het overhandigen van de wisselbekers. en het onder groot enthousiasme uitzoeken van de prijzen, toernooifoto’s geschoten door Jan v.d. Bergh en Aad Vledder kunt U op deze zelfde site bekijken waarvoor dank Jan, Aad en onze webmaster Richard Nigten

Met de mededeling dat het volgende toernooi op 8 en 9 juni 2018 gehouden wordt, vertrok men moegestreden huiswaarts.

Cok Ippel