Ivo Wantola wint met overmacht het 28e Voges Open Rapidschaaktoernooi 2014

Fotogalerij »
Ondanks de grote concurrentie van de grote toernooien (Univé, BDO) was toch nog het respectabele aantal van 60 schakers (sters) naar Hillegom gekomen, dit keer eens niet gehinderd door verkeersomleidingen. De enige grootmeester die zich aangemeld had liet verstek gaan maar toch bleven er in de top nog steeds 2 Internationaal Meesters en 2 Fide Meesters over dus kwaliteit genoeg.
Klokslag 11 uur nam het toernooi een aanvang en na een kort welkomstwoord van voorzitter Jan Plomp en een dito korte uitleg over de regels van wedstrijdleider/arbiter Cok Ippel nam het toernooi een aanvang. We volgen de beide groepen zoals ze deze dag per ronde opereerden.

Groep A

Telde 22 deelnemers en had maar liefst 16 spelers met een rating boven de 2000. Door het wegvallen van de niet opgekomen Grootmeester Dgebuadze was de pas laat aangemelde Ivo Wantola de man met de hoogste rating. Op de voet gevolgd door Frank Erwich, Piet Peelen en Fred Slingerland. En dan heb ik ook meteen de vier spelers genoemd met een titel. De eerste twee Fide Meester en de andere twee Internationaal Meester. Het zal de aandachtige lezer niet verbazen dat deze vier vrijwel alle rondes in de kop terug te vinden waren. De eerste ronde kwamen ze dan ook ongeschonden door, maar ook de pas op zaterdagmorgen aangemelde Yong Hoon de Rover met een rating van 2325 deed goed mee in de top. De tweede ronde gaf al meteen de clash aan bord 1 van Piet Peelen tegen Ivo Wantola. Hoewel Piet Ivo lange tijd kon bijhouden bleef steeds het tijd-voordeel aan de kant van Ivo. Wat tenslotte resulteerde in Ivo’s winst.

Yong Hoon versloeg Albert Termeulen terwijl Frank Erwich Bart Piet Mulder er onder kreeg. Fred Slingerland was te sterk voor Clement van der Laar maar ook Jan Bakker voegde zich bij top. In de derde ronde was Ivo te sterk voor Fred Slingerland terwijl ook Frank Erwich tegen Yong Hoon de Rover met de winst aan de haal ging. Dinard v.d. Laan nestelde zich vlak onder de top met een winst op Jan Bakker. En zo hadden we bij het ingaan van de vierde ronde slechts twee spelers met de volle winst nl. Ivo Wantola en Frank Erwich. Op een halfje gevolgd door Dinard v.d. Laan. Daar weer achter, op een halfje een peleton van maar liefst 6 spelers dus alles was nog mogelijk. En waar bleven de Uil-spelers dan zult U zeggen. Ad Reijneveld en Peter Pijpers scoorden 1 uit 3 en Fred van Randen ½ uit 3.

In de vierde ronde dan zoals voorzien, de twee spelers met de volle winst tegenover elkaar: Ivo Wantola tegen Frank Erwich. Een prachtig gevecht van twee aan elkaar gewaagde spelers maar weer was het Ivo die steeds dat beetje tijdvoordeel bleef handhaven en uiteraard de stelling wel in evenwicht moest zien te houden. Het tijdvoordeel bleek ook nu weer van doorslaggevende betekenis. Ivo sloot winnend af. Maar Dinard v.d. Laan die slechts een halfje achterstand had wist ook zijn partij tegen Eric van ’t Hof winnend af te sluiten. Ook Piet Peelen, Bart-Piet Mulder en Yong Hoon de Rover en Fred Slingerland haakten weer aan weliswaar met een vol punt achterstand op Ivo maar met nog drie ronden te gaan waren er nog steeds mogelijkheden.

In ronde vijf wist Ivo opnieuw te winnen nu van Dinard v.d. Laan, en daar Frank Erwich tegen Fred Slingerland niet verder kwam dan remise wist Piet Peelen door winst op Yong Hoon de Rover zich weer als enige op de tweede plaats te nestelen, weliswaar een vol punt achterstand maar toch! Maar ook Jan Bakker was inmiddels naar de gedeeld derde plaats opgeklommen door een overwinning op Uil-speler Peter Pijpers. De twee jeugdige talenten Dave Looijer en Seréyo Bekkink hadden inmiddels een score van 2 uit 5 bereikt. Deze jeugdspelers hebben inmiddels wel een rating boven de 2000 dus schakers om rekening mee te houden.

De zesde ronde bracht Jan Bakker aan bord 1 tegenover Ivo Wantola. Jan had zeer lange tijd het beste van het spel, stond zelfs beter tot gewonnen (volgens de kenners) maar oh die tijd! Die was weer eens, en niet voor de eerste keer, in het voordeel van Ivo en dat gaf uiteindelijk weer de doorslag. Ivo zegevierde voor de zesde keer en daar zijn naaste belager Piet Peelen in Fred Slingerland zijn meerdere moest erkennen, was Ivo al voor het ingaan van de laatste ronde kampioen. 1½ punt voorsprong op het tweetal Frank Erwich en Fred Slingerland. Piet Peelen, Yong Hoon de Rover en Bart-Piet Mulder stonden op twee punten achterstand en laatstgenoemde had de twijfelachtige eer in de laatste ronde te moeten proberen om Ivo van de 100% score af te houden. Dat lukte helaas niet dus sloot Ivo dit toernooi af met de formidabele score van 7 uit 7. Proficiat. Aan bord twee kozen Piet Peelen en Frank Erwich al snel voor een vredige remise maar aan bord 3 ging Fred Slingerland tegen Yong Hoon de Rover er nog eens hard tegenaan wat resulteerde in winst en een ongedeeld tweede plaats achter Ivo Wantola.

Frank Erwich werd ongedeeld derde terwijl Piet Peelen met de verrassend opgeklommen Dinard v.d. Laan de gedeeld vierde plaats deelde. Van de Uil-spelers legde Ad Reijneveld met 3½ punt beslag op de gedeeld 10e plaats en Peter Pijpers en Fred van Randen met 3 punten werden gedeeld 13e
Zie verder de tabellen/standen »

Groep B

Hierin speelden 38 schakers (sters) en maar liefst 13 van hen waren Uil-leden. Qua rating waren de bovenste drie zelfs alleen maar Uil-leden (Dick Roosa, Richard Copier, Martin Zegstroo).
De enige dame in dit mannengezelschap, Gerda Schiermeier-Palm had een zware taak deze middag. Hoe hou ik me op het schaakbord staande tegenover zoveel mannen? Het ging haar redelijk goed af, getuige de eindstand. Net als in groep A ook hier de eerste ronden geen al te grote verschuivingen in de top vanwege de indeling op rating. De drie hoogst gerate spelers stonden na 1 ronde nog steeds in die volgorde aan kop. Op de voet gevolgd door Rob v.d. Aardweg, Evert Jan Bosman, Gerard Kuijs en Loek Veenendaal en ook dat was qua rating de juiste volgorde.

In ronde twee scoorden Dick Roosa en Richard Copier opnieuw ten koste van Ed Eveleens en Raf Tjong-Akiet. Martin Zegstroo en Rob v.d. Aardweg kwamen niet verder dan remise. Zodoende konden Gerard Kuijs, Loek Veenendaal, Otto Boot en verrassenderwijs Aad Vledder middels winst aansluiten bij de kopgroep van 100% spelers.

In ronde drie speelden aan de eerste drie borden de spelers met de volle score. Alleen Richard Copier tegen Otto Boot en Gerard Kuijs tegen Aad Vledder slaagden in hun missie de volle winst te behalen Aan bord een werd de partij tussen Dick Roosa en Loek Veenendaal na spannende strijd remise. In ronde vier wist Richard Copier opnieuw te winnen, ditmaal van Gerard Kuijs. Maar ook Loek Veenendaal en de inmiddels naderbij geslopen Henk Plantfeber wisten te winnen. Laatstgenoemde wist Dick Roosa te verschalken zodat voor Dick in 2 rondes 1½ punt verloren ging. Richard dus alleen op kop met een halfje voor op Loek en Henk. En daar weer achter met een halfje verschil een zevental spelers met een score van 3 uit 4 waaronder de inmiddels weer opgeklommen Marcel Bolhuis.

In ronde vijf dan het eerste halfje verlies voor Richard Copier tegen Henk Plantfeber, en daar Loek Veenendaal wel de volle winst tegen Paul Oudshoorn binnenhaalde stond er inmiddels een tweetal met 4½ uit 5 aan de leiding Richard en Loek. Maar een viertal spelers bestaande uit Gerard Kuijs, Henk Plantfeber, Raf Tjong-Akiet en Marcel Bolhuis volgde op slechts een half punt achterstand. Van de andere Uil-spelers stonden Aad Vledder, Dick Roosa, Henk Kramer en Martin Zegstroo met drie punten gedeeld 8e maar met toch al 1½ punt achterstand op het leidende tweetal. En met nog slechts twee rondes te gaan. Piet Muller, Anton Warmerdam, Jan Plomp en /Gerard Draaisma stonden met 2 uit 5 gedeeld 22e. Peter Kaptein en Coen de Kooker sloten de ranglijst in de onderste regionen.

De zesde ronde gaf opnieuw een (zwaar bevochten) remise te zien aan bord 1 die tussen Richard Copier en Loek Veenendaal. En daar Gerard Kuijs en Marcel Bolhuis door zeges op resp. Raf Tjong-Akiet en Henk Plantfeber wel de volle winst binnenhaalden bestond de kopgroep inmiddels uit vier spelers met 5 punten. Richard, Loek, Gerard en Marcel. Daarachter met inmiddels al een vol punt achterstand op de koplopers een zevental met 4 punten die moesten proberen om in die laatste ronde nog eens alles uit de kast te halen om door middel van de volle winst toch nog een graantje uit de volle ruif mee te pikken.

In de zevende ronde werd de indeling van de topborden: Marcel tegen Richard en Loek tegen Gerard. Na een spannende strijd waarin zowel Richard als Loek leken te zegevieren werd tenslotte toch op beide borden de vrede getekend en werden de vier met 5½ uit 7 gedeeld eerste en werd het prijzengeld gedeeld. Er bleef echter toch nog een prijs (de vijfde) over om binnen te halen. Het werd opnieuw een gedeelde prijs waarvoor Dick Roosa middels winst op Wim Bergers, Rob v.d. Aardweg door winst op Henk Plantfeber en Raf Tjong-Akiet door winst op Marcel Verschoor tekenden.
Gerda Schiermeier-Palm verdedigde zich kranig in deze groep B en behaalde 2 uit 7. Van de overige Uil-spelers volgt nu hun eindstand Henk Kramer (13e), Piet Muller (18e), Martin Zegstroo (21e), Aad Vledder (23e). Jan Plomp (26e), Gerard Draaisma (28e), Anton Warmerdam (30e), Peter Kaptein (35e), Engbert v.d. Zaag (37e) en Coen de Kooker (38e).
Zie verder de standen en tabellen »

In zijn slotwoord bedankte voorziter Jan Plomp de sponsor Voges, de computerman Jan Havenaar, arbiter en animator van dit toernooi Cok Ippel en Henk en Jopie achter de bar die zorgden dat het de inwendige mens aan niets ontbrak Daarna werden de prijzen in sneltreinvaart uitgereikt en kon een ieder moegestreden maar tevreden huiswaarts keren.
Toernooi-coordinator Cok Ippel