Voges Open Hillegoms

De vijfde ronde, Spanning en Sensatie
Hillegom, vrijdag 1 december 2023

Groep A: Drie koplopers met 4 punten, Rudolf , Rik en Bert.
Groep B: Sylvain blijft winnen, kampioenschap binnen handbereik.

In groep A heeft de overwinning van Rudolf Kat op Rik van Rootselaar de spanning weer in volle hevigheid doen terugkeren. Mede ook door het feit dat Bert de Bruin met zwart spelend tegen Jan Havenaar in een toren-eindspel met een pluspion en ook nog eens in pure tijdnood de juiste zetten wist te vinden. Bert won en schaarde zich met 4 uit 5 bij het groepje Rudolf en Rik. Dat beloven twee zeer spannende laatste ronden te worden.

Achter dit drietal vierpunters staat Arjo Andringa die met krachtig spel in de eindfase Colleen Otten met lege handen achterliet. Maar zelfs het groepje driepunters daar weer achter is ook nog steeds kansrijk. Jan Havenaar, Fred van Randen, Stefan Lehmann en Frank Homburg zullen er alles aan doen om zich bij de top te voegen of er op z’n minst te blijven. Aan bord 8 vond het gevecht tussen Joel Groenewoud en Jonathan Vijver plaats. Lange tijd had Jonathan het betere van het spel en wist Joel dankzij het “increment” een tijdsoverschrijding te voorkomen. Maar uiteindelijk besliste Joel met zijn loperoffer, in een (randpion en loper van de verkeerde kleur) de strijd. “remise“
Knap spel van de beide jongelingen. Aan de laatste twee borden werd tenslotte tot remise besloten zodat er onderaan de ranglijst een groep van 5 spelers is ontstaan met 1,5 punt.

Op het moment dat ik dit verslag maak zijn de partijen, dankzij de ingaves van Ad en Jan maar vooral de uitstekende verwerking voor de site van Jan en Richard, reeds te bewonderen. Dus spoedt U naar de site en geniet.

In groep B kent de overwinningsdrang bij Sylvain de Ruijter geen einde. Tegen clubgenoot Richard Breurkes boekte Sylvain zijn vijfde opeenvolgende zege en is de marge met de achtervolgers, met nog slechts twee ronden te spelen opgelopen tot 1½ punt. Het drietal achtervolgers met 1½ punt bestaat uit Sam Oosterveer, Marcel Verschoor en Norbert de Beer. De twee eerstgenoemden hebben al gespeeld tegen Sylvain, dus is normaliter Norbert de Beer de gegadigde om in ronde 6 tegen Sylvain te spelen.

Maar in de B groep zijn ook de driepunters (Richard Breurkes, Paul Neering, Paul Winnubst en Stefan Damen) nog steeds in de race om een podiumplaats. Ook hier is een bezoekje aan de site om de partijen na te spelen aan te bevelen.

Vrijdag 8 december is om 20.00 uur de zesde (een-na-laatste) ronde in Eetcafe Zomerzorg aan de Meerlaan te Hillegom. Toegang gratis.

TOERNOOICOORDINATOR COK IPPEL


De vierde ronde
Hillegom, vrijdag 24 november 2023

Rik van Rootselaar (in A) Sylvain de Ruijter (in B) score 4 uit 4 !!

In groep A viel aan bord 1 het grote treffen tussen Rik van Rootselaar en Jan Havenaar te bewonderen. Beiden hadden tot dan toe alle partijen gewonnen en gezien de speelwijze van beiden mocht niet verwacht worden dat er snel resultaat geboekt zou worden, tenzij er sprake zou zijn van blunder(s). We werden op onze wenken bediend. Er ontspon zich een boeiend gevecht waarbij Rik langzaam maar zeker het initiatief naar zich toetrok. Enfin.. ik kan een kort verhaal lang maken of andersom, bekijkt U de partij op de site en geniet met volle teugen. Ter informatie wil ik de geachte lezer nog meegeven dat Rik voornemens is in korte tijd zo veel mogelijk ratingpunten te verzamelen om zodoende in aanmerking te komen voor “een titel“. Wij wensen hem daarbij uiteraard alle succes.

Aan bord 2 speelde Bert de Bruin tegen Fred van Randen en ook nu weer steeg Bert boven zichzelf uit. Hij behaalde een knappe remise tegen Fred van Randen en blijft in de top meedraaien. Aan bord 3 Stefan Lehmann en Colleen Otten werd het ook remise, maar op een heel andere wijze. Het was de langste partij van de avond en beide spelers(sters) moesten tenslotte berusten in puntendeling vanwege ongelijke lopers. Rudolf Kat en Theo Bakker maakten er een “alles of niets“ partij van waarbij Theo het “niets“ toebedeeld kreeg.

Hennie van Eeuwijk en Aad de Bruijn speelden Frans waarbij Aad zijn loper van b4 naar a5 speelt. Beiden hebben deze variant meerdere malen gespeeld alleen had Hennie niet dezelfde variant in het oog als Aad. Na een boeiend gevecht werd het toch nog onverwacht remise. Arjo Andringa verraste Jan de Jong en Joop Bakker en Frans Arp speelden remise wat voor Frans al zijn 4e halfje betekende (2 door te spelen en 2 met een bye).

Frank Homburg vond dat het nu weer eens tijd werd voor een overwinning en Kees Scherpenisse was het onvrijwillige slachtoffer. Jonathan Vijver speelde een boeiend eindspel tegen Martin Zegstroo waar laatstgenoemde geen afdoend antwoord op had. Aan bord 10 tenslotte speelde Leo littel met zwart tegen flying bye Jan Vreeburg, het werd remise, waardoor er onderin groep A een groep van 5 spelers is ontstaan met 1 punt. Maar mooier dan ik het hierboven beschrijf doen de diagrammen het elders op de website.
Speel ze na en geniet...

Groep B
Hier stond Sylvain de Ruijter alleen aan de leiding met een 100% score en de vraag was of Marcel Verschoor met slechts een halfje achterstand, opgelopen door een bye in ronde 3, in staat was Sylvain’s zegereeks te doorbreken. Helaas voor Marcel was het antwoord nee. Sylvain moet nu in ronde 5 tegen Richard Breurkes. Richard heeft een vol punt minder maar dat kwam door een samenloop van omstandigheden. In ronde 2 moest Richard nl. op de laatste dag afhaken door ziekte wat hem helaas een vol punt kostte.

Norbert de Beer speelde een gedegen remise tegen Paul Neering en blijft volop meedraaien in de top. Sam Oosterveer wist met zwart het jeugdige talent Paul Winnubst te verslaan. Richard Breurkes werd hierboven al bestempeld als de tegenstander van Sytlvain en hij bereikte deze topplaats door aan bord 4 te winnen van Bert Bergshoeff.. Michiel Lowie was Peter Kaptein te slim af en Jim Meij tegen Pim Redeker bleef steken op remise. David Spaan kon een massale aanval op zijn koning met moeite pareren maar kwam daardoor in het verlengde van en achter zijn dame te staan die werd gepend en Dave restte niets anders dan opgeven tegen Kees Kreukniet. Lex van Gunsteren en Hans Heshusius maakten er een boeiend gevecht van, waarbij Lex aan het langste eind trok. Willem Spaan tegen Jan Plomp had iets nostalgisch. Op verzoek waren er naast het bord latjes met de coordinaten (a t/m h en 1 t/m 8) geplaatst. Het kon Willem geen winst bieden, die ging naar Jan.

Aan het laatste bord speelden Gerard Draaisma tegen Marcel Griffioen. Gerard was de enige speler in het Voges toernooi die nog een blanco score had staan. Maar toen de rook opgetrokken was, bleek die blanco score weggepoetst en bleef er een 1 voor in de plaats.

Met de komende drie (spannende) rondes voor de boeg, is het misschien voor de liefhebbers van de edele schaaksport een reden te meer om vrijdagavond 1 december (vijfde ronde) naar Eetcafe Zomerzorg aan de Meerlaan te komen. Toegang gratis..

TOERNOOICOORDINATOR COK IPPEL


De derde ronde
Hillegom, vrijdag 17 november 2023

Rik van Rootselaar, Jan Havenaar (A) en Sylvain de Ruijter(B) allen 3 uit 3

Groep A heeft na de 3e ronde twee koplopers met de maximale score van 3 punten. Jan moest tegen clubgenoot Rudolf Kat alles uit de kast halen om dat te bereiken maar ook Rik had de volle speeltijd nodig tegen Colleen Otten om hetzelfde resultaat te behalen. De beoogde clash tussen Jan en Rik, slaat de interne competitie over omdat Rik dit seizoen niet speelt, maar staat dus op het programma voor de 4e ronde van het Voges Open vrijdag 24 november. Aan bord 3 leek Willem Hensbergen tegen Bert de Bruin een betere stelling langzaam te gaan verzilveren maar Bert verdedigde zich uitermate bekwaam en trok door tijdoverschrijding van Willem op knappe wijze de winst naar zich toe.

Stefan Lehmann besloot na twee remises, dat het tijd werd voor iets meer en daarvan werd Aad de Bruijn het onvrijwillige slachtoffer. Aan bord 5, Theo Bakker tegen Frank Homburg, begreep Frank niet hoe hij een zoveel beter staande partij toch nog kon verliezen, een fenomeen dat menig schaker zo nu en dan wel eens tegenkomt. Aan bord 9 speelden de twee jongste schakers van ons toernooi tegen elkaar. Aden en Joel beiden van dezelfde schaakclubs Amsterdam West en Kennemer Combinatie streden op het scherpst van de snede waarbij Joel tenslotte de winst naar zich toetrok. Onderin werkte Kees Scherpenisse zich middels winst op flying bye Jan Vreeburg uit de 0-zone. Dat deden ook Niek van der Maat en Leo Littel door tegen elkaar tot remise te besluiten. Zodoende is er niemand meer in groep A met een blanco score.

In groep B viel al heel snel de beslissing aan bord 6. Jan Plomp kreeg tegen Jim Meij in het Albins tegen-gambiet voorgeschoteld. Jim, normaliter toch de volle speeltijd benuttend, kende de theorie beter dan Jan en dat loonde met winst. Verder viel op dat in vergelijk met groep A de uitslagen in B redelijk snel doorkwamen, zeker aan de eerste vier borden. Sam Oosterveer moest in Sylvain de Ruijter zijn meerdere erkennen, waardoor Sylvain nu als enige met een 100% score in B aan de leiding gaat. Maar ook Paul Neering tegen Paul Winnubst werd spoedig remise.

Richard Breurkes, weer hersteld van een zware verkoudheid, was Lex van Gunsteren de baas en Kees Kreukniet blunderde een stuk weg tegen Norbert de Beer en kon opgeven. Daarna bleef het lange tijd betrekkelijk stil tot Marcel Griffioen tegen Arend Oosterhuis het geluk nu eens aan zijn zijde had en een verloren stand toch tot remise voerde met hulp van zijn tegenstander. Hans Heshusius tegen Bert Bergshoeff bleef lang gelijk opgaan maar het was toch Bert die de langste adem, in dit geval winst, had. Peter Kaptein tegen Gerard Draaisma bleek ook de volle tijdsduur nodig te hebben. Uiteindelijk was het Peter die met de volle winst ging strijken.

Met Albert Voges hadden we voor het komende jaar al overeenstemming bereikt over het verlengen van het sponsorschap, en inmiddels hebben wij ook met Nigel Siebelt van Zomerzorg de toernooidata voor 2024 vastgelegd. De vrijdagen 8,15, 22,29 november, 6,13 december en de slotronde is in 2024 weer terug op zaterdagmiddag (21 december 2024).

Namens iedereen bedanken wij de sponsors van harte en wij hopen nog een lange reeks van jaren dit toernooi te mogen organiseren. Op de website kunt U de uitslagen/standen bekijken en genieten van de partijen.

Coordinator Cok ippel


De tweede ronde
Hillegom, vrijdag 10 november 2023

Ook nu weer; het wordt een jaarlijks weerkerend feit, enige mededelingen aangaande het verloopvervolg van het toernooi. In Groep B heeft Harry Sistermans zich om prive-redenen moeten terugtrekken. Hij heeft geen wedstrijd gespeeld dus de naam is gewoon uit het toernooi gehaald. Rein Thierry heeft wel een wedstrijd gespeeld (gewonnen) en ook hij heeft zich om gezondheidsredenen terug moeten trekken. Zijn naam blijft gewoon op de toernooilijst want er is daadwerkelijk gespeeld en wordt ook als zodanig verwerkt. Hij wordt echter niet meer ingedeeld. Door het wegvallen van bovengenoemden wordt het indelings-aantal weer even.

Flying Bye. (zowel voor groep A als B)
Een Flying Bye is een speler die bij een oneven groeps-indeling de ronde even maakt. Hij wordt ingedeeld op behaalde punten en inschatting. Speelt hij een ronde niet dan krijgt hij toch een bye (= half punt). Hij komt niet in aanmerking voor groepswinst, wel telt het resultaat mee voor de rating. In groep A is dat Jan Vreeburg en in B, Cok Ippel. Waar de Flying Bye bij andere toernooien ingeburgerd is, staat die bij het Voges toernooi pas in de kinderschoenen. Dus enige clementie gevraagd!

En dan nu over naar de orde van de dag, 2e ronde Voges Open. In groep A hebben we nog vier spelers(sters) die de volle winst behaalden. Rik van Rootselaar deed dat in zijn vooruitgespeelde partij tegen Arjo Andringa, Colleen Otten wist met zwart Joop Bakker van een volgende verrassing af te houden middels winst, Rudolf Kat versloeg Sander Schilthuizen en Jan Havenaar de zeer jeugdige Aden Darie. Jawel Jan is “back in business”. Maar vergeet niet, het achtervolgende groepje met 1½ punt mag er ook wezen. Bert de Bruin, Aad de Bruijn en Willem Hensbergen. Ik zou deze namen vet vermelden, en beloofd is beloofd.

De in groep A spelende Flying Bye (Jan Vreeburg) speelde tegen Aad de Bruijn en moest tenslotte toch het moede hoofd buigen voor Aad. Konden we in de eerste ronde nog voorkomen dat clubgenoten elkaar achter het bord zouden treffen, in ronde twee kwamen we daar niet onder uit. Hennie van Eeuwijk en Theo Bakker (beiden De Uil) streden hard, maar het werd een vredige remise. Verder kan ik U verwijzen naar de website voor partijen, uitslagen en tabellen.

In groep B wisten aan de eerste drie borden alle zwartspelers de volle winst te behalen. Marcel Verschoor, Sam Oosterveer en Sylvain de Ruijter wisten zich een 100% score te verwerven ten kosten van resp. Norbert de Beer, Bert Begshoeff en Pim Redeker. Aan bord vier speelde in deze groep Cok Ippel als Flying Bye tegen Paul Winnubst,een aanstormend jeugdig talent uit Amsterdam. Cok werd in een franse opening overrompeld. Moest een stuk geven om erger te voorkomen, maar geef Cok een paard en er kunnen mooie dingen gebeuren. Paul moest in de slotfase een stuk teruggeven maar of dit noodzakelijk was, zal de analyse uit moeten wijzen. Meteen bood Paul remise aan wat Cok maar al te graag accepteerde.

De andere remise in deze groep kwam uit de partij Jim Meij tegen Peter Kaptein. De partij aan bord 10 tussen Lex van Gunsteren en Arend Oosterhuis was nauwelijks begonnen of de stukken konden al weer in het doosje. Lex won en kon meteen de taxi gaan bellen die eigenlijk pas rond elf uur gepland was. Ook hier,voor de uitslagen/standen/partijen kijk verder op deze website.

Voor het geval U het even kwijt bent, afbellen bij wedstrijdleider Cok Ippel (sowieso voor dinsdagmorgen 12.00 uur):

06 - 22577267

De volgende ronde (derde) is op vrijdagavond 17 november 2023 . Aanvang 20.00. in Eetcafé “Zomerzorg” aan de Meerlaan te Hillegom, toegang gratis.

TOERNOOICOORDINATOR COK IPPEL


De eerste ronde
Hillegom, vrijdag 3 november 2023

Het 40e VOGES OPEN schaakkampioenschap van Hillegom is op vrijdag 3 november 2023 in Eetcafé Zomerzorg, weer van start gegaan. Met 50 deelnemers(sters), 26 in groep A en 24 in groep B, zitten we op het maximum haalbare en gaan daar ook de komende jaren van uit. Vele trouwe spelers vinden al jaren de weg naar het Voges Open maar toch konden we dit jaar weer enige nieuwe schakers begroeten. Wij heten hen dan ook van harte welkom.!!

Precies acht uur hield voorzitter Jan Plomp zijn openingswoord waarin hij de sponsoren Voges, Sloos en Siebelt bedankte voor hun bijdragen waardoor dit 40e toernooi weer gehouden kon worden. Om snel aan de slag te kunnen gaan had de organisatie evenals vorig jaar aan alle deelnemers(sters) per mail de toernooiregels doorgegeven en zodoende kon het evenement zonder al te veel oponthoud een aanvang nemen. Peter Kaptein verstrekte de toehoorders nog enige mededelingen van huishoudelijke aard en nam toen zelf achter het schaakbord plaats voor zijn partij in groep B.

Peter Kaptein en Cok Ippel nemen de organisatie van dit toernooi voor hun rekening. Computer- en bulletindeskundige Jan Havenaar is gelukkig ook weer van de partij zowel met zelf schaken als met gegevens van dit toernooi verwerken voor computer en bulletins. Samen met Ad Reijneveld “kloppen zij alle gespeelde partijen in”. Alle genoemde personen/bedrijven geven dit toernooi de uitstraling die het verdient. En ook niet te vergeten, Richard Nigten, onze onvolprezen web-master die alle gegevens vliegensvlug verwerkt en op de website aan de trouwe lezers doorgeeft.

De lieftallige dame achter de bar was deze eerste avond Maaike en zij voorzag ons van koffie en ander “geestrijk” vocht... Waarschijnlijk zal de trouwe bezoeker van onze website zeggen, die zinnen, vermeldingen etc. komen me bekend voor! Klopt helemaal. Na zo veel jaren deze verslagen geschreven te hebben, valt het niet mee om met iets totaal nieuws te komen. Dus een beetje kopieerwerk is toch acceptabel, het blijft dezelfde schrijver.

In groep A verdedigt Peter Pijpers zijn vorig jaar gewonnen Cok Ippel-bokaal en in groep B is de Aalstech-trofee vacant mede ook omdat de winnaar van vorig jaar Joel Groenewoud dermate explosief in rating gestegen is dat hij nu zelfs in Groep A qua rating de ranglijst aanvoert.

In de A-groep hadden 4 spelers een bye, maar konden de 22 overgebleven spelers volop aan de bak. Er vielen deze avond slechts drie remises, waaronder ook die van titelverdediger Peter Pijpers die met zwart speelde tegen Aad de Bruijn. Aad, die vorig jaar vanwege ziekte voortijdig het toernooi moest verlaten is weer helemaal terug. Ook Jan Havenaar is weer volop in de “schaakrunning “ getuige zijn zwaarbevochten overwinning op Pjotr van Nie. Echter de meeste aandacht ging aan het eind van de eerste avond uit naar bord 1 waarop Joel Groenewoud en Joop Bakker in een tijdnood-duel op het scherpst van de snede vochten. Joel heeft een surplus aan ratingpunten van meer dan 200 vergeleken met Joop maar dat verhinderde Joop niet om langzaam maar zeker het heft in eigen hand te nemen en met een toren meer en een krachtdadige Dame-actie de partij in zijn voordeel te beslissen. Rik van Rootselaar aan bord 2 tegen Jonathan Vijver en Arjo Andringa aan bord 3 tegen Kees Scherpenisse voldeden aan de stelling dat de hoger gerate speler in zo’n eerste ronde dikwijls aan het langste eind trekt.

Nog een paar voorbeelden deze avond dat de stelling “hoger wint van lager“ niet opging vond U al aan bord 4 remise tussen Aad en Peter, maar ook aan de borden 5 en 9 (Stefan tegen Hennie en Theo tegen Bert) was remise niet verwacht op grond van het verschil in rating. Als laatste voorbeeld geef ik nog even het laatste bord aan Niek van der Maat tegen Aden Darie. Aden, samen met Joel Groenewoud behorend tot de twee jongste deelnemers van ons toernooi (beiden geborden in 2010 en ook beiden lid van Amsterdam/West en Kennemer Combinatie) speelde een goede partij tegen Niek en wist langzaam maar zeker het initiatief naar zich toe te trekken en tenslotte de partij winnend af te sluiten.Het naspelen van de partijen in groep A is de moeite waard.

We hebben dus in A een even aantal spelers zodat we in de laatste twee rondes, als er geen bye’s meer mogelijk zijn geen spelers hoeven af te bellen (laat ik het afkloppen), Overigens geldt dat ook voor groep B. Bekijkt U rustig de uitslagen/standen en partijen verder op deze site.

In de B-groep viel in tegenstelling tot groep A geen enkele remise. Twee spelers hadden een bye opgenomen zodat er 22 spelers overbleven. Zoals ook in groep A al even gememoreerd, heeft de zwitserse indeling op rating vaak als resultaat dat de hoger gerate spelers dikwijls de winst pakken. In groep B klopte deze stellingname bijna; alleen bord 3 week af, waar Paul Winnubst van de hoger gerate Michiel Lowie won. Overigens wisten de borden 1 en 2 zich met pijn en moeite aan de bovengenoemde stellingname te houden. Peter Kaptein had aan bord 1 lange tijd het beste van het spel met een kwaliteit meer tegen Norbert de Beer maar in de slotfase draaide Norbert de rollen om en ging alsnog met de winst strijken. Sam Oosterveer had over geluk niet te klagen toen bij een onreglementaire zet van opponent Dave Spaan, laatstgenoemde van slag raakte en de partij alsnog uit handen gaf.

NB. Bij twijfel klok stilzetten en de wedstrijdleider waarschuwen.

Ook hier, voor uitslagen/partijen zie verder op deze website.

De partijen worden net als in andere jaren door Jan Havenaar en Ad Reijneveld keurig ingebracht (voor zover leesbaar) en door onze webmaster Richard Nigten op de site gezet. De indeling verandert niet meer na dinsdag 12.00 uur en staat uiterlijk woensdag tegen de middag op de site. Van elke ronde wordt een bulletin gefabriceerd en de liefhebbers kunnen een “gratis” exemplaar meenemen.

Als U een bye wilt hebben of moet afzeggen doet U dit dan liefst per mobiele telefoon bij Cok Ippel 06 – 22577267. Als U tijdig bent kunt U dit ook op het oranje/gele formulier in de zaal schrijven. Evenals in vorige jaren zijn er (t/m ronde 5) eventueel twee bye’s mogelijk, alleen niet, zoals al eerder vermeld, in de laatste twee rondes. Mocht U een gedwongen bye hebben dan probeer ik U van tevoren op de hoogte te brengen zo ook als ik tijdig hoor dat iemand wegens ziekte verstek moet laten gaan. Bij ziekte, hoe spijtig dat ook is krijgt de tegenstander het volle punt.

En dan wens ik verder iedereen een heel goed toernooi toe.

TOERNOOI-COORDINATOR - WEDSTRIJDLEIDER COK IPPEL