44e vier-kamptoernooi van De Uil 2016

Ad Reijneveld winnaar groep 1

Normaliter begin ik dit verslag meestal met het aantal deelnemers en de (subtropische cq tropische) weersomstandigheden, maar het deelnemersaantal schommelt al jaren rond de 80 en het weer is traditie-getrouw voor onze 4-kamp “bloody hot” dus waarom zou ik niet eens een keer ons aller Ad Reijneveld voor het voetlicht halen! Zijn naam prijkte al in totaal 4x op de Jan Bakker trofee en dan probeert de organisatie toch van alles om zo’n speler van het definitief winnen af te houden. Geen middel laten we onbeproefd, want het doel heiligt de middelen. Maar helaas sterkere schakers als die nu de groep 1 bevolkten waren er niet dus dan maar “bidden” en ook dat hielp niet. Nee zonder gekheid Ad won het kampioenschap van deze groep en daarmee de definitieve beker is je van harte gegund.

Overigens hadden we nog een speler die, voor de organisatie ongemerkt, al 4x op een beker voorkwam. Op de Roeland ’79 beker (’79 duidt op het jaar waarop de beker voor het eerst uitgereikt werd) stond zijn naam voor het eerst in 1984, daarna in 1991 en 1992 en 2013 vermeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willem Spaan, want dat is de betreffende speler , na zo veel jaren van meespelen dit jaar dan toch de trotse “definitieve” bezitter werd van genoemde beker.

Dus twee bekers definitief gewonnen en op de nominatie staan inmiddels al weer twee bekers die in 2017 voor de vijfde keer gewonnen kunnen worden. nl. de ABN beker door Frank v.d. Pavoordt en sinds dit toernooi ook de Ad Reijneveld trofee door Aart v.d. Peut. Daar komt dan ook nog de Willem Brandsma trofee bij die nog maar 4 jaar in omloop is en door Marcel Verschoor al 2x achter elkaar gewonnen werd. Dat wordt volgend jaar puzzelen voor de organisatie.

Maar gelukkig hebben we nog altijd gulle sponsoren die ons toernooi een warm hart toedragen (speciaal voor ons toernooi “een warm hart “) en dit jaar hadden we dan ook drie nieuwe bekers. Het echtpaar dat jarenlang achter de bar van de Hoeksteen stond, schonk bij hun afscheid de “Henk & Jopie“ wisseltrofee. Eetcafé Zomerzorg, waar we al onze Voges Open wedstrijden in november en december houden schonk een mooie beker en BG Beheer Noordwijkerhout schonk inmiddels al de derde beker. Alle gulle gevers hartelijk dank! Maar met gelijk blijvende aantallen deelnemers, zullen we volgend jaar wederom nieuwe bekers nodig hebben.

Toch nog maar even terug naar het begin. We hadden met de twee reserves mee 86 deelnemers. Al vroeg op vrijdagmorgen moest er flink aangepast worden vanwege een afzegging in de top van het veld. Uiteindelijk moesten we vanwege wegblijvers noodgedwongen aanpassingen doen die qua rating misschien niet helemaal op zijn plaats waren. Met onze indeling vooraf (rekening houdend met oa beker-winnaars etc) kan dit gebeuren, waarvoor hopelijk begrip.
Uiteindelijk konden we 20 groepen formeren (op papier 21 maar om bijgeloof-redenen laten we 13 weg) en kon het toernooi een aanvang nemen.

In groep 1 streden Ad Reijneveld, Pieter Verhoef, Tyro Beekedam en Aad de Bruijn. De eerste avond was het aftasten geblazen en was het niet verwonderlijk dat er alleen maar remises op het bord kwamen. Op zaterdagmorgen echter ging het pas goed van start. Het jeugdige talent Tyro Beekedam versloeg routinier Aad de Bruijn terwijl Ad Reijneveld en Pieter Verhoef opnieuw remise overeen kwamen. Tyro leek dus rechtstreeks af te stevenen op toernooiwinst maar Ad stak daar in de 3e ronde een stokje voor. Winst bracht Ad op 2 punten maar ook Pieter Verhoef boekte met winst op Aad de Bruijn die twee punten. Het bekende SB-systeem bracht Ad de zege en zoals in de aanhef reeds aangehaald, het definitieve bezit van de Jan Bakker trofee.

Maar ook groep 2 was sterk bezet. Martijn Boele (net als Pieter en Ruud Verhoef uit Arnhem) zou qua rating in groep 1 moeten spelen maar had gevraagd of het spelen van clubgenoten in dezelfde groep vermeden kon worden. De organisatie zegde dat toe en zo kreeg groep 2 met Martijn Boele, Jan Havenaar, Leo Littel en André de Roo een bezetting gelijkwaardig aan die van groep 1. Het was echter toch Martijn Boele die van meet af aan zijn hoge rating waar maakte. Met 3 uit 3 werd hij glorieus winnaar. De andere spelers in de groep speelden tegen elkaar remise zodat het systeem (dit maal loting) moest bepalen wie er 2e werd. André werd de gelukkige.

In groep 3 was de anders altijd zo trefzekere Fred van Randen dit jaar wat minder alert. Hij begon weliswaar met winst op Joop Bakker maar kon op zaterdag geen potten meer breken. Loek Veenendaal en Hans Leeuwerik begonnen met remise maar toen in de tweede ronde Loek Fred aan zijn zegekar bond, leek er voor hem geen vuiltje aan de lucht omdat Hans en Joop opnieuw remise overeen kwamen. Echter de slotronde zette alles op z’n kop. Hans won na veel strijd van Fred en Joop overtrof zichzelf en Loek en door Joop’s winst werd Hans winnaar en Joop op SB tweede.

In groep 4 bewees Jan de Jong dat hij niet voor niets zo’n hoge rating heeft. Met de maximale score van 3 punten werd hij overtuigend 1e voor Erik Steur uit Volendam met 1½ punt.

Groep 5 had als inzet de Ad Reijneveld trofee. Vanaf 2009 draait deze beker mee en er staan maar 3 namen in gegraveerd. 2x Frans Arp, 3x Aart v.d. Peut en 2x Johan Stins. Er was Aart v.d. Peut dus alles aan gelegen om opnieuw in het bezit te komen van dit kleinood. Hij begon goed door op vrijdagavond de beker-verdediger Johan Stins te verslaan. Maar ook Dick Roosa boekte de volle winst op Arjan Plug. Op zaterdagmorgen haalde Aart opnieuw de winst binnen tegen Arjan terwijl Dick het onderspit dolf tegen Johan. In de afsluitende partij moest Dick dus winnen van Aart om nog voor winst in aanmerking te komen maar helaas, net als in de auto-racerij hield Aart de deur dicht en werd het remise daarmee haalde Aart voor de vierde keer de beker binnen. Johan en Arjan hielden het bij remise wat Johan op SB de 2e plaats opleverde.

Groep 6 kende een goede start voor Martin Zegstroo met 2 uit 2. Berry van Leur zijn tegenstander in de laatste ronde behaalde 1½ punt en moest er in de slotronde dus vol tegen aan gaan om de beker binnen te halen. Maar ook hier hield Martin de deur dicht en remise betekende groeps- dus bekerwinst. Berry werd met een halfje achterstand tweede. Frank v.d. Pavoordt speelde ook in deze groep en vertrouwde mij toe dat hij met een score van een halfje meer dan vorig jaar, op de weg terug is. Dus het blijft oppassen geblazen met de ABN beker waar hij reeds 4x op vermeld staat.

Groep 7 al weer een Uil-speler (dit keer ook voor de Raadsheer spelend) Gerie Opgenhaffen, die na 2 rondes de volle winst gepakt te hebben al zeker was van groepswinst. Deze wetenschap kan ook wel eens averechts werken, want in de slotronde ging Gerie onderuit tegen Gerrit Lemmen die op SB tweede werd.

Groep 8 kende een ongemeen spannend verloop. Özden Tuna en Hans Neering gingen beiden met winst van start om op zaterdagmorgen tegen elkaar remise te spelen.. Met het ingaan van de laatste ronde stonden zij dus beiden op 1½ punt en Gerard Kuijs en Nico Koning op een half punt daar achter. Het was de groep die het langst bezig was en terwijl het podium al volgeladen werd met prijzen en bekers was de spanning te snijden en dromden de toeschouwers rond de borden.

Paul tegen Nico kwam als eerste met remise uit de bus maar de partij van Gerard tegen Özden leek beslist te worden door het vallen van de vlag in het voordeel van Gerard. Özden kon echter voor het zo ver kwam toch nog herhaling van zetten afdwingen. Hierdoor eindigden Paul en Özden gelijk maar won Paul op SB. Arbiter Cok was waarschijnlijk in de loop van de middag bevangen door de hitte want wat op het grote uitslagenvel goed stond aangegeven was op zijn scorekaart verkeerd vermeld.
Gelukkig losten beide heren het goed op zodat de eerste prijs toch bij de juiste man terecht kwam.

Groep 9 leek lange tijd een prooi te worden voor Piet van de. Griendt na zijn start met 2 uit 2, maar Frans de Vreeze met een halfje minder dacht daar anders over. Hij versloeg Piet en met 2½ werd hij groepswinnaar daarbij Piet met een tweede plaats achter zich latend.

Groep 10 kende in Peter Kaptein een invaller en dan is er bijna altijd ratingverschil. Het mocht de pret van Marcel Verschoor niet drukken want met 3 uit 3 werd hij overtuigend winnaar. Daarmee de organisatie opzadelend met het feit dat hij volgend jaar de beker definitief kan winnen. Peter v.d. Meulen werd in dit geweld met 2 uit 3 tweede.

Groep 11 Kende een gelijk opgaande strijd tussen Sjaak Ruigrok en Ton van Kempen Zij behaalden beiden 2 uit 3. Waarbij het reglement 2x zwart de uiteindelijke doorslag moest geven ten gunste van Sjaak. Hans Spanjersberg werd met 1½ derde voor Hans v.d.Pol.

Groep 12. Hier startte Martin Rekelhof met remise om op zaterdagmorgen en middag met twee volle winstpartijen door te stomen naar de groepswinst. Jan Hoogenboom werd met 2 uit 3 goede tweede.

Groep 14 gaf weer een maximale score te zien. Luuk Hoogeveen werd eerste voor Hans Pot. Kees Jongsma jarenlang lid van de Uil, speelde weer na lange tijd op ons toernooi. Zijn partij tegen Hans Pot kunt U elders op de site onder de kop “Femme Fatale” volgen.

Groep 15 had als inzet de “Henk en Jopie trofee”. De beker werd vorig jaar door het sympathieke echtpaar bij hun afscheid van de Hoeksteen beschikbaar gesteld. Een goede groep te vinden viel nog niet mee maar uiteindelijk dacht ik in groep 15 de juiste keuze gemaakt te hebben. Piet Muller kon hem bijna niet meer ontgaan, maar Sam Oosterveer ook een Uil-lid dacht daar anders over. Sam versloeg Piet en werd op SB winnaar van de groep. Bleef de beker toch nog in de handen van een Uil-speler.

Groep 16 was zo’n groep waar alles gelijk op ging voor twee spelers. Dirk Geels uit IJmuiden en Bert Bergshoeff uit Haarlem. Bert was bekerhouder. Na het laatste fluitsignaal, om maar met voetbaltermen te smijten, wees het scorebord 2½ uit 3 voor beiden aan. Dirk had andere verplichtingen en was reeds naar huis gegaan. Alle mogelijkheden nagaand moest er geloot worden en Bert, sportief als altijd, stond er op dat er, ook al was Dirk afwezig geloot werd. Dirk werd eerste en Bert 2e. Bij dit geweld verbleekten de resultaten van Peter Elisen en Jim Meij.

Groep 17 Hier wist de jeugdige Kevin Brands onder het toeziend oog van zijn ouders de beker binnen te halen. Jon van Dorsten komend van het eiland Texel werd met een vol punt achterstand 2e.

Groep 18 Hier stond bij het ingaan van de laatste ronde Gerda Schiermeier-Palm aan kop met 2 punten gevolgd door Frank Beusen en Kick van Rooijen met 1 punt. In de laatste ronde won Frank van Gerda. Als Kick zou winnen van John Spaan zouden er drie gelijk eindigen op 2. Dan zou de kleur Gerda op winst zetten. Echter John besloot voor zijn winstpuntje te gaan en versloeg Kick daarmee eindigden Gerda en Frank gelijk op 2 en op SB werd Frank winnaar.

Groep 19 was voor Roald Vos met de ijzersterke maximale score van 3 uit 3. Hierbij verbleekten de resultaten van Bert-Jan Melchers 1½, Julia de Roo 1 en John Post ½.

Groep 20 Hier gingen Pieter Dijker en Willem Spaan tot de laatste ronde gelijk op beiden 2 uit 2. De Roeland ’79 beker die boven deze groep stond was echter al 4x eerder in het bezit geweest van Willem Spaan en dat gaf hem in de slotronde waarschijnlijk een adrenaline-kick, want trots kwam hij mij even wijzen op een uitspraak die ik (ik was toen waarschijnlijk dronken) wel eens tegen hem gezegd had dat wij af en toe ook wel eens een beker kwijt moeten raken om zo doende nieuwe bekers te kunnen toevoegen.
Had ik het maar nooit gezegd!!! Nee hoor Willem, grapje, hij is je van harte gegund. En ik hoop dat je nog vele jaren mee wilt/kunt spelen om zodoende opnieuw in aanmerking te komen voor een “definitieve“ beker.

Tenslotte groep 21. Weer een groep waarbij twee spelers gelijk op trokken. Paul Otto en Hans Walther hadden met het ingaan van de laatste ronde 2 punten. In de slotronde speelden ze remise zodat in hun geval met 2x zwart de winst van de groep naar Hans Walther ging.

De volledige uitslagen kunt u in de tabellen vinden.
De gegevens zijn inmiddels door onze medewerker Jan Havenaar aan de ratingcommissie doorgegeven en zullen als het goed is in de lijst van augustus 2016 verschijnen.

En uiteraard volgen dan traditiegetrouw de statistieken:

 • Er waren 80 schakers (waarvan 2 schaaksters)
 • In totaal namen er 15 Uil-spelers deel waarvan er 5 met een beker huiswaarts keerden (Ad Reijneveld, groep 1, Jan de Jong groep 4, Martin Zegstroo groep 6, Gerie Opgenhaffen groep 7 en Sam Oosterveer groep 15)
 • Slechts één Uil behaalde een tweede plaats Piet Muller in groep 15
  (Ter vergelijking: vorig jaar behaalden van de 80 deelnemers, waaronder 13 Uilen, 3 Uilen een beker en 3 een tweede plaats. WE GAAN DE GOEDE KANT OP !!!)
 • De Uil was ook de vereniging met de meeste deelnemers en zo hoort het ook.
 • Vijf spelers behaalden de 100% score: Martijn Boele groep 2, Jan de Jong groep 4, Marcel Verschoor groep 10, Luuk Hoogeveen groep 14 en Roald Vos groep 19
 • Voor het behalen van de eerste plaats moest het systeem 7x gehanteerd worden:
  4x SB, 2x Kleur/Onderlinge Partij en helaas 1x loting.
 • Voor de tweede plaats trad het systeem 11x in werking:
  7 xSB, 2x Kleur/Onderlinge Partij en 2x loting.

Voorzitter Jan Plomp bedankte in zijn slotwoord, de wedstrijdleiding, de sponsoren en uiteraard werden ook Annemarie en Thomas van achter de bar naar voren gehaald en met een mooie ruiker bloemen en een boekenbon bedankt voor hun goede zorgen deze toernooidagen.

Hierna begon het overhandigen van de wisselbekers en het onder groot enthousiasme uitzoeken van de prijzen, grotendeels beschikbaar gesteld door een Amsterdamse firma. Namens de toernooicommissie, bedankt Henk Kramer. Toernooifoto’s geschoten door Aad Vledder kunt U op deze zelfde site bekijken waarvoor dank Jan/Aad en onze webmaster Richard Nigten.

Met de mededeling dat het volgende toernooi op 9 en 10 juni 2017 gehouden wordt, vertrok men moegestreden huiswaarts.

Cok Ippel