Zelfde opkomst als vorig jaar bij de Simultaan van de Harddraverij 2012

Zie ook de foto's in onze fotogalerij »
De kanttekening die bij bovenstaande “header”geplaatst dient te worden is; dat bij de jeugd het aantal deelnemertjes steeg met 8 terwijl dat bij de senioren met hetzelfde aantal daalde. Voor het eerst in het bestaan van deze simultaan (vanaf 1975) was er slechts één simultaangever, want 19 deelnemers is te doen voor één gever. Jan Havenaar, die als tweede gever aangewezen was, stelde zijn positie beschikbaar en zo kon de clubkampioen Peter Pijpers aan de slag op de 19 borden. Uiteraard danken wij Jan voor dit genereuze gebaar. Hopelijk komen we snel weer op de oude aantallen terecht zodat minimaal twee gevers noodzakelijk zijn.Het werd hiervoor al terloops opgemerkt, in 1975 begonnen dus de aandachtige lezer ziet meteen dat 2014 de 40e keer zal betekenen.

Maar genoeg over deze na- of voorbespiegelingen, over naar de avond zelf. De jeugd was massaal opgekomen, wat waarschijnlijk inherent is aan de huidige grote jeugd-afdeling bij de Uil. Twee sterke simultaangevers had jeugdcoordinator Andre Beijk opgetrommeld. Claudia Grannetia en Mark v.d. Ploeg. Claudia kreeg 15 jeugdspelers te bestrijden en Mark 13. Mark ging zeer voortvarend van start en ging als een speer langs de borden. Binnen no-time waren de eerste uitslagen al binnen en na ruim een dik uur spelen, zeg maar 21:10 uur had Mark het hele maaiveld plat en een score van 100%, een fraai resultaat. Uiteraard moeten er toch nog prijswinnaars aangewezen worden, want alleen een kermiskaartje geeft je geen winnaarsgevoel. Dus werden de langst volhoudenden aangewezen als prijswinnaar. Te weten Ko v. Rootselaar 1e, Jake v.Biezen 2e en Morris Welman 3e.

Bij Claudia ging het wat minder voortvarend van start en daar viel de enige winstpartij bij de jeugd deze avond. Dimitry-Joe Evers, de huidige jeugdkampioen van de Uil, scoorde het volle punt om even over negenen. Dat liet Claudia niet op zich zitten en verwoed toog zij ten strijde, maar dat vergde wel wat tijd. Het was even voor tienen dat van de laatste twee deelnemers Daan Schimmel met een remise de 2e prijs opeiste terwijl Brian v.d. Star als langst zittende de 3e prijs behaalde. Claudia dus 13 winst- 1 remise- en 1 verliespartij, goed voor een score van 90%, een fraai resultaat. Onder luid applaus werden de prijzen uitgereikt, de simultaangevers in het zonnetje gezet voor zover dat rond tien uur ’s avond kan en werd tevens medegedeeld dat de jeugd het komende jaar om zeven uur (19:00) zal beginnen wat waarschijnlijk de toeloop nog meer zal doen toenemen.

Bij de senioren had de simultaangever het moeilijk. Zo rond half tien moest hij de koning omleggen bij Henk Vledder, een huisschaker die nu toch maar eens ernstig bij zichzelf te rade moet gaan of hij geen schaakcarrière zal gaan starten. Twee borden verder slaagde Ron v.d. Linden er een half uur later in om de volgende winst op te eisen. Richard Nigten was nummer drie die om kwart voor elf de winst binnen had en Kick van Rooijen was nummer vier om even over elf uur. Nee daar werd Peter helemaal niet vrolijk van. Slordigheden noemde hij het achteraf! Na deze 4 winst- voor Peter verliespartijen was het de beurt aan de remise-partijen. Peter van Bakel was, tussen het “buiten-roken” door, de eerste, gevolgd door Henk Kramer terwijl Gerard Draaisma om even over half twaalf de derde remise-uitslag op het denkbeeldige scorebord bracht.

Er waren niet veel partijen meer te gaan, maar de standen waren zonder meer boeiend te noemen. De simultaangever in het voordeel vanwege de snelle terugkomst en dat buitte Peter ook goed uit. Alleen bij Richard Copier kon hij er niet meer omheen en moest hij vlak voor twaalven de koning omleggen, Richard was de vijfde winstpartij. Uitgaande van de simultaangever, dus vijf verliespartijen en 3 remises en 11 winstpartijen oftewel 65,7%. Er zijn wel eens betere tijden geweest. Alle winnaars kregen twee flessen wijn, terwijl de remise-schuivers één fles ontvingen uit handen van Cees Meijer de harddraverijvertegenwoordiger.

Ondanks de matige opkomst bij de senioren, het zij nog maar eens gememoreerd, was het toch een prachtige reclame voor de schaaksport.

Cok Ippel